Ιατρική κάλυψη

Η περίθαλψη προσφέρεται στους νοσηλευόμενους υπό το πρίσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στοχεύοντας έτσι στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενή. Οι ιατροί, οι νοσηλευτές, η ψυχολόγος, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φυσικοθεραπευτές και το διοικητικό προσωπικό της κλινικής βρίσκονται στη διάθεση των νοσηλευομένων και των συγγενών τους καθημερινά.
Ο ψυχίατρος στην κλινική προσφέρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία και παρέχει τις υπηρεσίες του, μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Η θεραπευτική σχέση βασίζεται τόσο στην εχεμύθεια όσο και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ο ψυχίατρος ενημερώνει τον ασθενή για την φύση της κατάστασης του και τις θεραπευτικές διαδικασίες.
Ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο ψυχίατρος συντονίζει την διεπαγγελματική ομάδα και καθορίζει τους στόχους και την στρατηγική των θεραπευτικών προγραμμάτων, εποπτεύει την λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητα στης εφαρμογής τους.

Το έργο του ψυχίατρου συνοψίζεται στα εξής:
Διαγνωστική προσέγγιση
Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση
Φαρμακευτική παρέμβαση
Καθημερινή ψυχιατρική παρακολούθηση των ασθενών
Συντονισμός των θεραπευτικών ομάδων
Ενημέρωση των συγγενών για την πορεία της υγείας ασθενών
Καθορισμός των θεραπευτικών αδειών και εξιτηρίων