Νοσηλευτική φροντίδα

Πρωτεύων στόχος των νοσηλευτών της κλινικής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα. Η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη της ασθένειας, η αποκατάσταση της υγείας και η ανακούφιση του πόνου αποτελούν το κύριο μέλημα της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ο νοσηλευτής αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχείρισης της φροντίδας των ασθενών εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας φροντίδα και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του νοσηλευόμενου και της υπόλοιπης θεραπευτικής ομάδας. Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, εκτός από τα βασικά νοσηλευτικά καθήκοντα, περιλαμβάνουν και την υποβοήθηση στη μετακίνηση, τη σίτιση και την καθαριότητα ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα.