Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο ψυχολόγος παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του στους νοσηλευόμενους της κλινικής με κύριο στόχο την αποκατάσταση της ψυχικής τους υγείας. Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της θεραπευτικής ομάδας και συνεργάζεται στενά με τους ψυχιάτρους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους νοσηλευτές παρέχοντας έτσι ολιστική φροντίδα στον ασθενή. Ο ψυχολόγος συμμετέχει στη διάγνωση και αξιολόγηση των ασθενών, πραγματοποιεί θεραπευτικές συνεδρίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ψυχικής νόσου και στην επίλυση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από αυτή.
Το έργο του ψυχολόγου συνοψίζεται στα εξής:
Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς που παρουσιάζουν ψυχωτικές, συναισθηματικές, αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές της προσωπικότητας.
Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
Εκπαιδευτική- θεραπευτική ομάδα με ασθενείς που παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση.
Ομάδα άνοιας
Συμβουλευτική και ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση των συγγενών