Επισκεπτήριο – Ενημέρωση συνοδών

Οι ώρες επισκεπτηρίου είναι καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα από τις 10.00πμ μέχρι τις 21.00μμ. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ώρες κοινής ησυχίας. Η παραμονή επισκεπτών και συνοδών εκτός του ωραρίου του επισκεπτηρίου απαγορεύεται, εκτός εάν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, οπότε και απαιτείται να δοθεί άδεια από την διεύθυνση της κλινικής.
Η ενημέρωση συνοδών γίνεται μόνο από τους ειδικά θεράποντες ιατρούς. Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας του ασθενή, καθώς και για την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει θα πρέπει να απευθύνεστε μόνο στον θεράποντα ιατρό.