Κάπνισμα

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της κλινικής. Για τους καπνίζοντες ασθενείς υπάρχει ειδική διαμορφωμένη αίθουσα.