Συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία

Η κλινική έχοντας συνάψει τις απαραίτητες συμβάσεις με τους κυριότερους Ασφαλιστικούς Φορείς, μπορεί να νοσηλεύσει,Ασφαλισμένους, Συνταξιούχους και Προστατευόμενα Μέλη (έμμεσα ασφαλισμένους)των εξής Ταμείων:

 • Ι.Κ.Α.
 • Ο.Γ.Α.
 • Ο.Π.Α.Δ. (Δημοσίου)
 • Ο.Α.Ε.Ε. (ενιαίος φορέας για πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ)
 • Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
 • ΤΑΠ-ΟΤΕ
 • Δ.Ε.Η.
 • Ν.Α.Τ.Ακόμη, μπορούν να νοσηλευθούν και οι άμεσα ή έμμεσα Ασφαλισμένοι των εξής Ταμείων:

 • Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 • Τ.Υ.Δ.Ε
 • Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.)Ασθενείς που δεν διαθέτουν ασφάλιση και θέλουν να νοσηλευτούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με την προϊσταμένη της κλινικής, για να ενημερωθούν για τα έξοδα νοσηλείας.